Sedm smrtelných hříchů a sedm ctností

08.01.2024

Sedm smrtelných hříchů vzniklo z původní potřeby zajistit naše přežití za jakoukoli cenu. Jsou to psychologické síly, které jsou výsledkem virových programů operujících v našem primitivním mozku. Kdežto ctnosti se pěstují v novém mozku - předním laloku neokortexu. To nás také odlišuje od zvířat. Ty umí mít taky tyto smrtelné hříchy, ale nikdy nejdou do takové krajnosti, jakou vidíme u nás, u lidí.

Jsou to:

- hněv, jež porazí mír

- hamižnost, kterou porazí štědrost

- smilstvo, které porazí čistota záměru

- lenost, kterou porazí úsilí

- závist, kterou porazí soucit se sebou samým i s druhými

- nestřídmost, kterou porazí umírněnost

- pýcha, kterou porazí pokora

Tyto smrtelné hříchy a ctnosti souvisí také s našemi čakrami. Každý čakra se vyvíjí v daném věku (procesy iniciace) a je důležité, pokud jsme už dospělí, udělat si v nich pořádek a nastolit harmonii. Pak budeme zdraví a šťastní.

Hněv může být přemožen mírem. Zkuste si položit otázku: Chceš mít pravdu nebo chceš dojít klidu? Pokud zvolíte vědomou volbu - mír, pocítíte rovnováhu, klid a přijetí. Budete naplněni vitalitou a silou. Uděláte krok zpět, ustoupíte a necháte hněv protivníkovi. Vždy máte možnost volby. 

Tuto ctnost pěstují lidé, kteří se věnují např. bojovému umění. Obrátí sílu zuřivosti bojovníka proti němu. Nepříjme pozvání do jakékoli zlostné bitky. Pokud budete ve svém životě praktikovat mír, budete se s ním také setkávat a strašné okolnosti Vašeho života se Vám vyhnou.

Hněv může být obrovsky destruktivní. Když jsme naštvaní, zaplaví mozek stresové hormony, krevní oběh se přesouvá do nohou a rukou a našim mozkovým buňkám se nedostává kyslíku. Tento biochemický útok nám znemožňuje udělat zdravý úsudek. Jedna z těchto chemických látek, kortizol, nám napomáhá metabolizovat cukry zajišťující dostatek energie a tak je počáteční reakcí na hněv zvýšená ostražitost. Hněv může být tak silný, že nás učiní slepými k našim tvůrčím schopnostem a my nevidíme žádné z mnoha řešení problému, i když jej máme před očima.

Jak ale mohu přežít ve světě, kde jsou lidé násilní? Šaman by odpověděl: pokud budete ve svém životě praktikovat mír, udete se s ním setkávat a takové strašné okolnosti se Vám vyhnou. Zjistila jsem ve svém životě, že je to pravda.

Hamižnost může být přemožena štědrostí. Pokud nedokončíme svou iniciaci v pubertě a to do ženství nebo mužství, postihne nás hamižnost. Čelíme ji pak pokaždé, když máme pochybnosti o svých schopnostech postarat se o emoční a finanční podporu našich milovaných nebo o sebe sama. 

Pak instinkt vybudovat si zásoby moci může vypadat jako dobrý napád, ale zdroje, které opravdu potřebujete ke zvládání výzev nevycházejí z toho, že budete zadobře s mocnými ani, že budete hromadit materiální věci. To co potřebujete je praktikování štědrosti. Vlastně čím laskavější a štědřejší jste, tím více jmění nabudete. Jen si dejte pozor na ego, které se umí přilepit k Vaši štědrosti. př.: "Jááááá se tak ohromně obětuji a daruji....". Naopak, nacházíme rovnováhu mezi dáváním braním. Dáváme co můžeme a bereme pouze to, co potřebujeme, od milovaných, od komunity, od země.

Smilstvo může být přemoženo jistotou. Smilstvo je beznadějná touha po někom nebo po něčem, vyvolávající ve Vás dojem, že ho nebo to nemůžete mít nebo si to nezasloužíte. Může nás to vnitřně požírat. Když po něčem prahnete, to, po čem nejvíce toužíte není svazek sobě rovných partnerů, ale moc, kterou ve vztahu máte. Pokud praktikujete čistotu, jste schopni přestat se strachovat, jak vypadáte, jaký podáváte výkon, zda jste hodní lásky, žádaní a mocní. Jste si jistí svou láskou, jste připraveni tvořit zdravé a dospělé vztahy. Nikoho neobviňujete, neočekáváte od druhých atd.

Lenost může být přemožena odvahou. Pokud přestaneme růst a učit se, vystrčí na nás lenost své růžky a poté přichází život a odnáší vše, co jsme považovali za samozřejmost. Usnout na vavřínech znamená spoléhat se na minulá vítězství a nevyvíjet již žádné další úsilí kvůli lenosti. Lenost znamená očekávat, že vše, na čem jsme pracovali a čeho jsme dosáhli, potrvá věčně, protože si to přece zasloužíme. Dost často se s tím setkáváme ve vztazích. Na začátku vynakládáme spoustu energie a tvoření a pak, tu du dum dum. A přichází požadavky. Měl/a jsem náročnější den, nachystej večeři. Lenost vytváří pesimistický postoj a přesvědčení o marnosti vlastních činů. Úplně z nás vysaje energii a odsoudí ke zkáze vaše vztahy, schopnost sloužit nějaké věci. S leností jedeme na autopilota. Lenost nás vysává na rovině fyzické i duševní. Ovládne nás smutek a zklamání, nejsme zvídaví a necháváme život, aby se nám děl nebo nás míjel. 

Pokud jste stateční, máte duchovní praxi, ne pouze duchovní knihovnu. Cháptete, že všechny infomrace světa Vám jsou k ničemu, pokud je neobrátíte v čin. Př.: když po Vás Váš partner, partnerka chce, abyste řekli, že ho/ji milujete, nebude stačit, když řeknete, vždyť mě znáš, neumím vyjadřovat emoce. Odvaha má za následek klid bez netečnosti a jednání bez zbytečného úsilí.

Závist může být přemožena soucitem se sebou samým a s druhými. Závist je žárlení na druhé a prahnutí po tom co mají. Závist je zakořeněna v tom, čemu psychologové říkají projekce. "Kéž bych tak měl jeho úspěch", Kéž bych byla štíhlá jako ona". Závist si můžeme idealizovat, neboť se domníváme, že nás bude inspirovat k tomu, abychom pilněji pracovali a více toho dosáhli. Reklamy a časopisy nabízí možnost si koupit produkt, díky kterému budeme vypadat jako celebrity. Nebo že nás učiní mužnými a skvělými a nás samotné promění v objekty závisti druhých. Stačí si jen koupit ty správné značkové boty, auto ...

Potom hledáme vzorec žití dotyčné osoby a pokoušíme se osvojit si ho jako vlastní, bez ohledu na to, zdali je opravdu šťastná/ý a v míru sama se sebou - a aniž bereme v potaz, jestli její/jeho vzorec bude fungovat i pro nás.

Lékem na závist je soucit se sebou samým. Pouze když sami sebe přijmete takové, jací právě teď jste, můžete se posunou k objevování toho, co je ve vás ukryto. Objevíte, že Váš pocit nedostatku pramení z neprávem opomíjených aspektů sebe sama - vlastní krásy, inteligence a talentu. Tím, že tyto poklady vynesete na světlo, přizvete anděla soucitu a přestanete se bičovat za to, že nejste tak dobří jako ti, kteří mají podle Vás větší talent, více peněz, dobře vypadají nebo prostě jen "září".

Soucit neznamená pouze někoho nebo něco litovat, znamená to něco s tím udělat.

Nestřídmost může být přemožena umírněností. Jedna z podob nestřídmosti je je posedlost jídlem a dietami. Nestřídmý člověk nemá žádnou sebekontrolu a poddává se touze neustále konzumovat. Démon nestřídmosti nás testuje na prahu vstupu do věku moudrého muže a ženy. Váhavě se pokoušíme utišit bolestné pocity tím, že konzumujeme více, než je nutné a marně se natahujeme po něčem, co už nemůžeme znovu mít: mladistvou energii, fyzickou vitalitu, přitažlivost, rychlost a v některých případech i zdraví, které jsme ztratili. 

Ve své úzkosti přehlížíme moudrost, kterou jsme nabyli, když jsme zestárli: sílu ustoupit od každodenních dramat a neúčastnit se jich, zpomalit, a přitom zůstávat fit, být rozjímaví a rozpínat svoje kreativitu do nových směrů. Když praktikujete umírněnost, berete si jen tolik, kolik potřebujete. Procvičujete se v sebekázni. Nemrháte energií ani nepřetížíte svoji kreditní kartu. Nacházíte kreativní a udržitelnější způsoby fungování.

Mějte na paměti, že nestřídmost se dostaví, když jste zotročeni primitivním mozkem ve chvíli, kdy vnímá nedostatek. Tento mozek zrál v době, kdy jsme v jeskyni křečkovali kořínky na dlouhou těžkou zimu.

Šaman se vzdal své závislosti na počítání toho co, co všechno vlastní a nepotřebuje žádný další velký a významný projekt, aby dokázal, jak důležitý a vlivný je. Je pro něj dost velkou poctou, že může být tvůrcem. Uvědomuje si svoji povinnost vůči generacím, které budou následovat.

Pýcha může být přemožena pokorou. Máme-li sloužit své roli tvůrce, je samozřejmě zcela zásadní, abychom si byli sami sebe vědomi, neboť to znamená, že si je člověk vědom své síly tvořit, stejně jako ničit. Problém nastává, když se sebeuvědomění promění v pýchu a sebedůležitost. Démon pýchy Vás stále vede k tomu, abyste mysleli jenom sami na sebe, anděl pokory Vám umožní pochopit svou zodpovědnost sloužit druhým a snít lepší sen pro celý svět. Jedním z nejzjevnějších příkladů pýchy je představa, že nejsme od Boha odděleni a tudíž jsme Bůh a můžeme si dát pohov a sledovat jak se vše vyvíjí.

Šaman chápe, že jsme byli pověřeni dokončením díla stvoření a že máme před sebou ještě hodně práce. Pokud věříme, že to, že jsme součástí Boha nás omlouvá, když nespravujeme zemi a nestaráme se jeden o druhého, padáme do temné díry pýchy.

Být pokorný znamená být zemitý. Pokora znamená být upřímný k sobě samému, takže se ani nenaparujte a ani nepodceňujte svoji hodnotu. Znáte svou vitřní krásu a vlastní cenu a jste spokojeni se svými dary. Pokud jste si vědomi své vnitřní hodnoty, nemusíte svojí totožnost hledat mimo sebe nebo jednat s falešnou skromností. Všichni máme na tomto světě důležité úkoly, které máme splnit a pokora nám umožňuje to udělat, aniž se sami sobě stavíme do cesty.

Přistupujte k situacím jako sochař, který formuje hlínu, cítí její vlhkost a odpor, vnímá bohatou zemitou vůni a tvoří cosi originálního, organického a krásného.


I s těmito lumpíky budeme pracovat při individuální meditaci. Těším se. :)

Přeji pěkný den.


Eva