Existuje recept na zdraví a štěstí? A jak Vaše zdraví, štěstí ovlivňuje hojivá masáž?

24.07.2023

Odpověď na první otázku zní - ANO. Jen je pro každého úplně jiný. Obecně lze říci, že základem zdraví je zdravý imunitní systém. Co vše ho ovlivňuje? Vzduch, jídlo, tekutiny, prostředí, rodina, práce, společnost... a v neposlední řadě to jsou emoce. Když ke mě příjdete s nějakým neduhem, pravděpodobně bude potřeba udělat změny v jednotlivých "ovlivňovačích". A protože jsme jako otisk prstu, doporučení je u každého jiné.

Zdraví je základem pro šťastný život. Važte si svého zdraví a milujte své tělo. Ono Vám to v dobrém vrátí. Jediné co musíme je umřít. A umřít máme co nejvíc zdraví a v psychické pohodě.

 Na trhu jsou různé preparáty slibující rychlou úlevu od bolesti a dalších problémů. Bohužel, neřeší příčinu. A ta se může skrývat, jak už jsem napsala výše, v různých "ovlivňovačích". Naštěstí příroda nám to tady zařídila tak, že máme k dispozici spoustu různých léčivek. Ať už to jsou naše bylinky, čínské bylinky nebo houby nebo receptury osvědčené už starými indiány. Stejně jako techniky léčení - ověřené stovky až tisíce let. Zde neplatí, že víra Tvá Tě uzdraví, ono to prostě a jednoduše funguje. Tečka. :-)

Neexistuje pilulka štěstí nebo zdraví. Kdyby to tak bylo, popírali bychom tím smysl života a našeho duševního růstu.

Jenomže to bychom nebyli my lidé, abychom si to komplikovali. Velmi neradi děláme změny. A pokud se o to pokusíme, vytrváme chvíli. Žijeme v době velkého tlaku a stresu. Vše chceme hned, teď. Mozek máme zahlcený bezcennými informacemi. takže máme velmi malou kapacitu na to, abychom se pro nějakou změnu nadchli a dotáhli ji do konce. 

Náš mozek se skládá ze čtyř odlišných počítačů, které se vyvíjely milióny let evoluce. Nejstarší je plazí mozek a sdílíme ho s plazy a dinosaury. Jeho programem je dýchání, přijímání potravy a rozmnožování. Obepíná ho a posílá mu informace limbický mozek, který sdílíme s primáty a se všemi savci. Díky němu umíme ukládat oříšky nebo kořínky na zimu, rozpoznávat predátory a spojovat se s ostatními a vytvářet s nimi rodiny nebo kmeny. Vyvolává v nás touhu po bezpečí a potřebu chránit své blízké. Jedná se o mozek přesvědčení a emocí. Tento mozek je zdrojem všech přesvědčení o podstatě života. Je také strůjcem každého omezujícího přesvědčení o nás samých, včetně naši nízké sebeúcty, pochybností o sobě, pocitů viny a strachu z nedostatku. 

Neokortex je náš nový mozek, část, která se vyvinula jako poslední. Je to mozek vědomostí a vědy. Máme ho společný s ostatními savci, u lidí mu však jeho četné závity umožňují být výkonnější a mít pokročilejší kognitivní schopnosti. Tento mozek chápe čas, roční období a podobně i minulost a budoucnost a dává nám schopnost předvídat. Všechny tyto mozky slouží vyššímu účelu čtvrtého mozku, předního laloku neokortexu. Pokud se ujme vedení, jsme schopni zažít, jak jsme neoddělitelně propojeni s celým Vesmírem. Tímto mozkem chápeme, že život je více než pouhé přežití a existence, více než jenom konzum, shromažďování a technologické hračky. 

Celý tento systém nefunguje hierarchicky. První tři mozky jsou autonomní, soběstačné jednotky, které zvládají místní rozhodování, aniž se ptají vyšších autorit na instrukce.

Proč se zmiňuji o těchto čtyřech typech mozku? Protože tento systém ovlivňuje naše emoce. Jaké emoce nás pohlcují, ovlivňuje také to, který mozek podporujeme. Proto je důležité, mít mozek pod kontrolou a kvalitně zpracovávat emoce. Věřte nebo ne, emoce mají obrovský vliv na naše zdraví a štěstí. 

Ovlivňují fungování vnitřních orgánů a jednotlivých systémů v lidském těle. Pokud se emoce nezpracuje správně, začne se v těle ukládat a zhmotňovat. Negativní emoce se na sebe nabalují a nabalují, až přeteče a my bouchneme jako Papinův hrnec. Proto je dobré je průběžně upouštět a dělat jakousi prevenci v podobě např. meditace či jiné techniky. 

Negativní emoce mají velký vliv na náš imunitní systém a umí ho oslabit. Pak už stačí málo k tomu, abychom onemocněli a to jakoukoli nemocí. Záleží kde v těle se usadí, v jaké orgánu nebo systému a od toho se odvíjí škatulka nemoci.

Co se děje při hojivé masáži? Zrentgenuju Vaše celé tělo, zjistím co se v něm děje a proč. Popřípadě, když jsou některé orgány vybité jako baterky, tak je dobiju na potřebné procento. Následuje konzultace, při které Vám řeknu vše co jsem Vám opravila, napravila a zjistila ve Vašich "ovlivňovačích". Dále Vám doporučím jednotlivé kroky či změny. 

Zde se dostáváme k docela zajímavému bodu, kdy někdy začnete popírat co Vám říkám a doporučuji a bránit své staré a nefungující přesvědčení. Naučila jsem se s postupem času, že je to Vaše volba a i kdybych se na hlavu stavěla, tak Vám nic nemůžu vyvrátit ani Vás přesvědčit. Je to Vaše zdraví a Váš život. A Vy si to potřebujete pobrat po svém. A tak je to správně. Jen Vy jste strůjcem svého zdraví a štěstí. 

A to Vám přeji z celého mého srdce.

Kdyby lidé věděli, jak velkou sílu mají pozitivní emoce, dělali by vše pro to, aby si je udrželi.