Čakry, energetická páteř našeho těla.

23.05.2023

O čakrách je napsáno hodně. Ač nejdou běžně vidět, jsou důležitou součástí nás všech. Vytváří energetickou obranu našeho těla a chrání nás před škodlivou energii a uvádí tělo do rovnováhy. Jsou stejně důležité, jako naše fyzické tělo, naše orgány, kosti, svaly, šlachy... 

Jsou prvními, kdo zachytí negativní energii a pokud jsou v rovnováze a fungují jak mají, umí negativní energii zpracovat tak, aby nás nezasáhla. Pokud jsou oslabeny, nějakou dobu negativní energie krouží v jednotlivých čakrách a pak se dostane do našeho těla, kde se zhmotní a způsobí nám trable.

Každá čakra má svou funkci a svou vlastní vibraci (barvu). Většinou se píše o sedmi čakrách, které se nachází ve fyzickém těle. Další dvě se nachází mimo fyzické tělo, pracuji tedy s devíti čakrami. Postupně je popíšu a vysvětlím. Prvních sedm čaker se otáčí ve vzdálenosti 8 až 10 cm od těla a jsou spojeny s páteří, nervovým systémem těla a jednotlivými meridiány. Osmá čakra se nachází nad hlavou, má kulatý tvar, připomínající slunce. S ní pracuji, když pracuji s Vámi. Na začátku masáže Vás zahalím do energie osmé čakry, která Vás chrání a rovnou mi pomáhá spalovat všechno co má přijít ven. Osmá čakra je napojena na devátou, kterou si můžete představit jako Kosmos/Vesmír, Stvořitele, Universum, Ježíše Krista, Buddhu, Matku Přírodu či přírodní sílu. Je to ta energie, která proudí přímo k Vám při masáži. Prvních pět čaker je vyživováno Matkou Zemí. Představte si strom, který má kořeny hluboko v půdě a kmenem mu vedou živiny vysoko do koruny stromů. Z koruny stromů zase proudí energie vstřebaná listy až ke kořenům. Vše je krásně propojeno a proudí jak má. Pokud se do cesty nepostaví překážka. Teď k jednotlivým čakrám:

První čakra

Je spojena s živlem Zemí a má červenou barvu. Aspekty k našemu tělu - fyzická základna, vylučování odpadu, konečník, nohy a chodidla, testosteron a estrogen. Instinkt - přežití a rozmnožování. Psychologické aspekty - potrava, přístřeší, bezpečí, schopnost se o sebe postarat. Žlázy - vaječníky a varlata. Zdroje - kundalini, hojnost. Negativní projev - hromadění, predátorské chování, bezmyšlenkovité násilí, chronická únava, porodní trauma, témata opuštění.

Sídlí mezi análním otvorem a genitáliemi. První čakra nás zásobuje jako hlavní kořen základními živinami. Uzemňuje nás a je základem pro náš celý energetický systém. Pokud nemáme srovnanou první čakru, jsme jako strom s plytkými kořeny, kterého lze lehce vyvrátit. Ztrácíme stabilitu, základy a bezpečí. Pak ho hledáme v materiálním světě. Popíráme své vášně, tvořivost a sexualitu. Pak nám žití na Zemi připadá jako zákeřné místo. Může se to projevovat neustálým pocitem nedostatku i když máme všeho dostatek. Pokud máme první čakru srovnanou, žijeme v hojnosti a nic nám nechybí. Je sídlem základní instinktů přežití. Nerovnováha v této čakře může způsobit, že se žena ve vztahu přehnaně soustředí na pocit bezpečí a to na úkor své samostatnosti. Pokud žijeme na úrovni první čakry, zaplétáme se do materiálního světa. Máme pocit, že nám svět něco dluží a všichni okolo by měli rozpoznat, jak jsme vyjímeční. První čakra odpovídá prvním sedmi letům života. Zaznamenává traumata už od prenatálního věku, která nás mohou brzdit v dalším rozvoji. Sanskrtský název první čakry je "muladhara" neboli základ. Je potřeba, abychom náš energetický dům stavěli na pevných a zdravých základech.

Druhá čakra

Je spojena s živlem vodou a má oranžovou barvu. Tělesné aspekty - trávení, vnitřnosti, ledviny, močové cesty, sexuální síla, adrenalin, bolesti beder, menstruační bolesti, nechutenství. Instinkt - sexualita. Psychologické aspekty - moc, peníze, sex, kontrola, strach, boj, vášeň, sebevědomí, sexuální či emocionální zneužívání, zděděné problémy s rodičovstvím, incest. Žlázy - nadledvinky. Zdroje - tvořivost, soucit, rodina. Negativní projevy - strach, boj.

Druhá čakra se nachází čtyři prsty pod pupkem. Je spojená s ledvinami a vodním živlem. Uvádí do chodu nadledvinky, žlázy reagující na stres. V kůže nadledvin se vyrábí více než 100 různých steroidů, včetně pohlavních hormonů. Dřeň produkuje adrenalin, a vyvolává instinktivní reakci na ohrožení - útěk nebo boj. Druhá čakra na svou obranu hromadí kameny, zatím co první staví ochranné ploty. Zpracovává energii Země nabíranou první čakrou a tráví emocionální energie nervového systému. Pokud je druhá čakra OK, rozcupuje negativní emoce jako jsou vztek a strach a vyloučí je první čakrou coby odpad. Není - li v rovnováze, negativní emoce v nás mokvají, usadí se nám ve vnitřnostech a pomalu se rozkládají. Druhá čakra je sídlem vášně, tvořivostí a intimity. Skrze ní se milujeme s našimi milovanými. Sanskrtský název tohoto centra je "svadhisthana" neboli příbytek já. Odpovídá věku mezi osmi a čtrnácti lety. Je to čakra erotická, plná chtíče a fantazie. Nevybudujeteli si během dospívaní jasný a pozitivní obraz o sobě samém, může druhá čakra zakrnět. Nevyvinou se Vám pevné emocionální hranice a nedokážete pochopit, že tužby druhých se mohou lišit od těch Vašich. Vztahy a lidé nenaplňují Vaše potřeby. Negativní projevy jsou vztek a strach. Strach je úhlavním nepřítelem. Vyčerpává Vaši sílu a vychází jako vítěz. Důležité je poznat svůj strach a spřátelit se s ním. Chápat ho jako varovný signál a ne jako spouštěč k útěku nebo boji. Strach je absencí lásky. Lidé žijící pod vedením druhé čakry často zaměňují sex za lásku. To je pak jejich úkolem, přeměnit sex na lásku a milostné poblouznění na intimitu. Není to snadné, protože síla této čakry nás drží pod kontrolou pomocí peněz, moci a sexu.

Třetí čakra

Je spojena s živlem ohně a má žlutou barvu. Tělesné aspekty - žaludek, podbřišek, játra, slinivka, uchovávání a uvolňování energie, slezina. Instinkt - moc. Psychologické aspekty - odvaha, síla, vyjádření ve světě. Žláza - slinivka. Zdroje - autonomie, individualizace, obětavá služba bez záměru osobního prospěchu, naplnění snů, dlouhověkost. Negativní projevy - trávicí potíže, anorexie, smutek, pýcha, naduté ego, neurotické symptomy, nedostatek energie, syndrom oběti, záchvaty vzteku, stud.

Třetí čakra se nachází v oblasti solárního pletence a bývá spojována se slinivkou. Tato žláza je energetickou bankou těla a její měnou je glukóza. Když třetí čakra správně funguje, má tělo spoustu energie na všechny aktivity. Mozek je největším spotřebitelem energie a je dobré mí třetí čakru v rovnováze, abychom mohli jasně myslet.  Pokud nefunguje správně, selháváte ve svém úsilí. Užíváme-li ji destruktivně, může potlačit naši přirozenost neboli libido, což se projevuje neurotickými problémy, jako jsou pocity viny a studu. Třetí čakra odpovídá věku mezi čtrnácti a jednadvaceti lety, tedy obdobím dospívání. Ženská síla první čakry a prvotní sexuální energie druhé čakry se mění na jemný pohon, který třetí čakra využívá k naplnění našich snů. Probudíme-li její sílu, zakusíme nebojácnost a rozhodnost, jež žádná nepřízeň nezastraší. Nic nás nezastaví, ale pozor, hrozí nám nabubřelé ego. Můžeme mít pocit, že dokážeme cokoli stvořit nebo zničit, můžeme mít diktátorské a manipulativní sklony. Toužíme po osobní moci a slávě za každou cenu. Také můžete zkoušet zastrašovat druhé a tím je kontrolovat. Pokud tuto čakru máme čistou, naše rodinné a mezilidské vztahy se stabilizují. Jsme věrní sami sobě, účel našeho života se vyjasní a my jej dokážeme následovat. Funkci třetí čakry je uskutečnit vizi v realitě. Její jméno v sanskrtu je "manipura" neboli palác klenotů. Odkazuje na schopnost měnit sny na realitu.

Čtvrtá čakra

Je spojena s živlem vzduchu a má zelenou barvu. Tělesné aspekty - krevní oběh, plíce, hruď, srdce, astma, nedostatek imunity. Instinkt - láska. Psychologické aspekty - láska, naděje, oddaní se druhému, soucit, intimita. Žláza - brzlík. Zdroje - nesobecká láska, odpuštění. Negativní projevy - přebujelé ego, odpor, sobectví, žal, osamělost, opuštění, zrada.

Srdeční čakra se nachází přímo ve středu hrudi. Je osou čakerního systému. Srdeční čakra reguluje žlázu brzlík a ten má na starosti buněčnou imunitu. Lidé s oslabenou imunitou krásně reagují na pročištění čakry při energetické masáži. Sanskrtský název srdeční čakry je "anahata" neboli nesvázaná. Ukazuje na osvobození z materialistických měřítek úspěchu. Peníze, auta, sláva a štěstí přestávají být měřítkem toho, co jsme dokázali. Pokud přebýváte v srdeční čakře, máte pocit svobody, radosti a trvalého míru. Odpovídá věku mezi jednadvaceti a osmadvaceti lety. Z tohoto centra zakládáme rodinu a nacházíme lásku spolu s duchovním partnerem a dětmi. Jedná se o nejméně pochopenou čakru, protože skutečná kvalita lásky, vycházející ze srdce není pouhou náklonností, kterou si vyměňujeme s druhými, ani neodpovídá romantickému vzplanutí. Srdeční čakra prospívá díky lásce Stvoření, lásce, kterou chovají květiny k dešti nebo jaguár k antilopě, kterou se chystá sežrat. Tato láska není prostředkem k dosažení něčeho dalšího. Nesměřuje k manželství či ke vztahům. Je cílem sama o sobě. Nepřítelem srdeční čakry je egoismus. Abychom zakusili nesobeckou lásku, musí zemřít ten, kým jsme byli v minulosti. Jde o přenesení a odevzdání lásky do praxe a meditace. Staneme se sami láskou. Jedním z negativních projevů čtvrté čakry je posedlost sama sebou. Jde o ty lidi, kteří hlásají, že láska je všude a chrlí různá správná klišé o lásce. Těmto jde spíše o to předvést, jak jsou "osvícení", než praktikovat nesobeckou lásku. Dalším negativní jevem této čakry je nemilosrdnost k sobě samým. Pokud nám schází sebeláska, uvízneme v sebekritice a studu. Když se takový člověk stane zranitelným, utíká k práci nebo se rozptýlí jinak, aby si udržel odstup od svých milých. Pokud máme tuto čakru v rovnováze, už nehledáme chybějící polovičku mimo sebe. V srdci znovu nacházíme svou nevinnost, hravost a inspiraci.

Pátá čakra

Je spojena s živlem světla a má modrou barvu. Tělesné aspekty - hrdlo, krk, ústa, jícen. Instinkt - jasnovidné projevy. Psychologické aspekty - realizování snů, tvořivost, komunikace, víra. Žlázy - štítná žláza, příštítná tělíska. Zdroje - osobní síla, víra, vůle. Negativní projevy - zrada, závislosti, psychóza, poruchy spánku, lži, strach promluvit, pomluvy, jedovatost.

Pátá čakra se nachází v krční jamce a působí na štítnou žlázu, která upravuje tělesnou teplotu. Regulováním metabolismu, procesu spalování pohonné látky, ovlivňuje tělesnou váhu a doplňování vitamínů. Sanskrtský název této čakry je "siddhách" neboli magických silách přístupných tomu, kdo probudil krční světelné centrum. Pátá čakra naše duševní centrum, odpovídá za jasnovidění, jasnoslyšení, jasnocítění a schopnost komunikovat beze slov. Pokud je disfunkční, může to vést k případům hraniční osobnosti náchylné psychózám a neurózám. Nedokážete rozlišit realitu od představ. Může též docházet k poruchám spánku. Odpovídá věku od osmadvaceti do pětatřiceti let, kdy do světa začneme otiskovat vlastní stopu. Je-li čistá, stáváme se mistry své profese. Díky této čakře vidíme své budoucí možnosti a jednáme podle své vize. Dokážeme se soustředit na sebe a uvědomovat si vlastní niterné procesy. V tomto centru se čtyři živly nižších čaker - země, voda, oheň a vzduch spojují v čirou energii, která dává našim snům rámec. Hrdelní čakra rozvíjí matrici, na níž tvoříme svůj svět. Pátá čakra funguje jako komín všech spodních center, propouští nepřátelské energie neodvedené do země první čakrou. Vyčistíme ji tak, že na ni třikrát poklepeme konečky prstů. Negativním vyjádřením této čakry je otrávení vlastním poznání. Takoví lidé nenaslouchají v konverzacích ostatním. Mít pravdu je pro ně důležitější, než mít pochopení. Nebezpečím této čakry je tendence učinit z duchovního vhledu dogma. Příklad. - inkvizice a stále trvající náboženská netolerance. Běžnému člověku slouží pátá čakra jako komín, kterým vypouští zplodiny spodních čaker. Jakmile si uvědomíme vlastní psychologické a duchovní zdroje, posílíme krční čakru. Nalezneme svůj skutečný hlas.

Nebeské čakry

V šesté, sedmé, osmé a deváté čakře se další rozvoj stává nadosobním. Zkoumáme stále jemnější oblasti.

Šestá čakra

Je spojena s živlem čírého světla a má barvu indigovou. Tělesné aspekty - mozek, oči, nervový systém. Instinkt - pravda. Psychologické aspekty - rozum a logika, inteligence, empatie, deprese, nemoci způsobené stresem, popření. Žláza - podvěsek mozkový. Zdroje - osvícení, seberealizace. Negativní projevy - sebeklam, neurózy, nepřijatelnost, neschopnost, záchvaty.

Šestá čakra neboli třetí oko se nachází uprostřed čela. V sanskrtu se toto centrum nazývá "ajna" neboli neomezená moc. V této čakře docházíme k poznání, že nás od Boha nic neodděluje. Vyjadřujeme svou vnitřní božskou podstatu a vidíme ji i v druhých. V přítomnosti někoho, kdo dosáhl tohoto poznání, cítíme hluboký klid a mír. Přesáhneme tělo i mysl, nadále je však přizýváme jako součást našeho pole vědomí. Jakmile začneme mysl pozorovat, můžeme vstoupit do nadosobních stavů. Člověk vstoupí na území poznání, které lze zakusit, ale nelze sdělit. Ve chvíli, kdy se o ní mluví, roztříští se. Je to jako probuzení ze snu, jakmile si ho uvědomíte, že sníte, už si na sen nedokážete vzpomenout. Pokud má někdo porušenou šestou čakru, zaměňuje informace za poznání. Takoví lidé mohou mít velkou moc a vliv, aniž by převzali zodpovědnost za jeho správcovství. Každý z nás nachází svou cestu Ducha svým vlastním poznáním a díky svému vnitřnímu probuzení. Probuzené třetí oko nám dovoluje rozpoznat kým jsme.

Sedmá čakra

Je spojena s živlem čiré energie a má fialovou barvu. Tělesné aspekty - kůže, mozek, hormonální nerovnováha. Instinkt - univerzální etika. Psychologické aspekty - obětavost, integrita, moudrost. Žláza - šišinka. Zdroje - transcendence, osvícení. Negativní projevy - psychózy, regrese, cynismus.

Korunní čakra na temeni hlavy je našim portálem do Nebe, stejně jako je první čakra portálem do Země. Světelná vlákna vycházející z tohoto centra dosahují ke hvězdám a k našemu osudu. Země nás chrání a vyživuje svou životní silou a Nebe zase pohání k tomu, kým se stáváme. Semínka klíčí jen v úrodné, vlhké a tmavé zemi a přece rostou díky slunečnímu světlu. Podobně náš duchovní život klíčí v první čakře díky spojení se Zemí a později vstoupí korunní čakrou nebeské světlo, aby živilo celý čakerní systém. Sanskrtský název sedmé čakry je "sahasrara", neboli prázdnota. Učením sedmé čakry je zvládnutí času. V sedmé čakře se osvobodíme od touhy, naděje či lítosti. Negativním vyjádřením sedmé čakry je duchovní úpadek maskující se za osvícení. V naší kultuře okamžitého uspokojení se duchovní hledači často pokoušejí přeskočit práci se spodními čakrami. Někteří jsou svedeni příslibem různých exotických zážitků. Jiní jsou jednoduše netrpěliví a neuvědumují si, že musí pročistit spodní čakry v rámci přípravy na další práci. Takoví lidé zaměňují jakoukoli vývojovou úroveň za osvícení a otevřeně odmítají návrhy, že je stále ještě kam jít. Ti, kdo ovládli sedmou čakru, nabývají neobvyklých schopností,

Osmá čakra

Je spojena s živlem duše a má zlatou barvu. Tělesné aspekty - architekt těla. Instinkt - transcendence. Psychologické aspekty - žádné. Zdroj - bezčasovost. Negativní projevy - vzory nemocí, kosmický horor.

Tato čakra se nachází pár centimetrů nad hlavou, a když se probudí, září ve světelném energetickém poli jako slunce. Osmá čakra je spojena s archetypálními říšemi, původními obrazy a vzpomínkami lidského společenství. Informační pole osmé čakry působí jako šablony pro stvoření fyzického těla. Tato čakra je jako tesař. který vyrobí židli (fyzické tělo) a později ji spálí ve vlastním krbu. Ví, že může kdykoli z nového dřeva postavit další. Je-li v ní zaznamenán otisk nemoci, přenáší se jako kaz v designu a opakuje se v každé nové židli. V této čakře zažíváme hlubokou jednotu nejen se stvořeným, jako je tomu v sedmé čakře, ale se samotným Stvořitelem. Negativním projevem osmé čakry je kosmický horor, zažívaný těmi, kteří uvízli mezi světy Ducha a hmoty. Jsou lapeni noční můrou, z níž se nemohou probrat. Mohou se zde zaseknout i ti, kteří sespontánně avšak nevyváženě toto centrum probudí. Mnozí se mohou dostat do psychiatrické léčebny, jiní trpí sami ve svých domovech. Znakem osmé čakry je neviditelnost. V tomto centru si uvědomíme pozorovatele, část "já", přítomnou od začátku naši duchovní cesty. Nyní, když se nezaobíráme myslí, můžeme pozorovat všechna její dramata, aniž bychom se ji zaprodávali. Nic z toho, co si o sobě myslíme, že víme, není skutečným "já". Staneme se neviditelným, když vyloučíme ambice "já" a cvičíme se v udržování klidu.

Devátá čakra

Je spojena s živlem duše a má barvu průzračného bílého světla. Tělesné aspekty - žádné. Instinkt - osvobození. Psychologické aspekty - žádné. Zdroj - nekonečno. Negativní projevy - žádné.

Devátá čakra sídlí v srdci Vesmíru. Nachází se mimoprostor, rozprostírá se rozlehlým prostorem a světelným vláknem se spojuje s osmou čakrou. Je duchem veškerého stvoření ve vesmíru. Proces deváté čakry se týká schopnosti udržet tajemství, dokonce před sebou samým. Tím tajemstvím je, že před dávnými časy se nesmírná síla, již nazáváme Bůh, rozhodla ze svého místa neprojevené prázdnosty zkusit sebe samu. A tak se před dvanácti miliardami let stvořila jako jedinečnost, z které se zformovala veškerá hmota ve vesmíru. Nesmírná síla dál zkoumala sebe samu prostřednictvím všech forem života jako kobylku, velrybu, planety a měsíce. A jelikož byla všudypřítomná a vševědoucí, všechna její stvoření oplývala týmiž vlastnostmi. Proto musela ponechat přirozenost své bytosti v tajnosti dokonce sama před sebou, aby se mohla poznávat prostřednictvím desítek tisíc vyjádření sebe sama.


Při energetické masáži - vstupní/diagnostické se můžu dostat také k čištění a ladění čaker. Pokud už je negativní energie zhmotněná a uložená v těle, je potřeba nejdříve ošetřit místo výskytu, sladit meridiány a odstranit energetické bloky. Pak uhlazuji jednotlivé čakry. Pokud se ale nachází negativní energie ještě v čakrách a není zhmotněná, dávám se do čištění, které připomíná velmi jemnou hrnčířskou práci. Negativní energii, která rotuje v čakrách si můžete představit jako hnusný sliz, který mění tvar podle toho jak s ním zacházím. Tento sliz postupně odebírám, až je čakra čistá a pomáhám ji znovu roztočit ve směru hodinových ručiček. Někdy Vaše tělo samo brání odebrání negativní energie, protože si ji přisvojilo. Pak je potřeba tento proces zopakovat, dokud se Vaše tělo neočistí zcela. Někdy si zavolám na pomoc silová zvířátka, která otevírají posvátný prostor a pomáhají mi zpracovávat negativní energie. Ale o tom zase příště :D.

Těším se na Vás.

Děkuji za krásnou knihu - Alberto Villoldo, Šaman, mudrc, léčitel, která mi byla inspirací a stále je.